Novointel Kontakt Podrška i servis Mreže Kontakt centri IP Telefonija Mobilnost
   
Promocije

Stock Sell
Avaya rješenja
IP telefonija
Contact Center
Objedinjene komunikacije
Poslovna mobilnost
Skype gateway
Avaya PROMO ERS
Upgrade Nortel centrale
LIP Projekt
Solarni sustavi i grijanje Radno mjesto

 
Avaya Flare Avaya Aura Avaya IP Office Avaya Communication Manager
Meeting exchange express Avaya IP SoftPhone Avaya SIP SoftPhone Avaya One-X
Avaya Video komunikacija Avaya Media Server Avaya Telefonski Aparati Avaya Media Gateway
Avaya Communication manager

Communication Manager

Avaya Communication Manager je visoko kvalitetna glasovna, podatkovna, a ujedno IP, odnosno softverska komunikacijska aplikacija visokih performansi, pouzdana i zaštićena (mogućnost enkripcije) sa bogatim mogućnostima obrade poziva i funkcijama kontakt centra. Podržava široko prihvaćena sučelja za programiranje aplikacija koja omogućuju spektar Avaya i alternativnih (otvorenih) tzv. SOA aplikacija. Ovaj softverje dizajniran da izađe u susret specifičnim mrežnim zahtjevima karakterističnim za pojedine zemlje, donosi visoko pouzdanu komunikacijsku platformu i široki spektar u inovaciji aplikacija Vašoj kompaniji, te brojne uštede.

Avaya Communication Manager je uobičajena softwareska aplikacija za sve Avaya Media Servere i Avaya Media Gatewaye koja donosi aplikacije preko IP-a, TDM-a, ATM-a ; ISDN-a i WLAN-WiFi bežičnih, te mobilnih mreža G2 & G3. Omogućuje korisnicima prelazak na konvergirane mreže i poslovnu mobilnost -Mobility gdje i kad god za time postoji potreba.

Avaya Communication Manager je kompatibilan sa standardno-orijentiranim komercijalnim operativnim sistemima kao što su Microsoft Windows i Linux.

Avaya Communication Manager nudi preko 700 standardnih funkcija sa mogućnošću prilagođavanja bilo kojeg rješenja tako da izlazi u susret Vašim potrebama i izazovima, uslugama i brojnim benefitima kroz "inteligentne komunikacije".

Unapređuje funkcionalne mogućnosti , pouzdanost , fleksibilnost IP Telefonije preko Avaya Media Servera i Gatewaya.

Prilagodljivost

Avaya Communication Manager je baza za grupu Avaya MultiVantage™ Komunikacijskih Aplikacija i pomaže pri podršci IP konvergiranih komunikacijskih rješenja. Nudi srednje velikim do velikim kompanijama veću prilagodljivost. Sa Avaya komponentama možete kombinirati već postojeće Avaya DEFINITY® Servere da stvorite mrežu koja izlazi u susret prema jedinstvenim potrebama kompanije i čuva Vaše dosadašnje, već postojeće investicije te one buduće. Ovaj sofver donosi aplikacije preko više-protokolarnih mreža, tako da se može unaprijediti na konvergirane mreže kada i gdje je to potrebno. Pruža mrežne mogućnosti tako da se aplikacije mogu širiti i izvan okvira Vaše organizacije. Avaya Communication Manager pruža poboljšanu, distribuiranu, standardno utemeljenu mrežu koja se može proširiti do komunikacijskih uređaja kao što su standardni mobilni aparati, PC-i , te prijenosni džepni PC uređaji, PDA, IPhone,,...

Skalabilnost

Podržava do 12,000 endpoint-a IP (krajnjih točaka) na jednom sistemu i do 1 milijun korisnika po mreži. Avaya Communication Manager pruža skalabilnost Avaya Media Serverima i Media Gatewayima. Pruža do tri puta više inteligentnih obrada poziva od najvećeg Avaya DEFINITY® Servera – do 300,000 BHCC-a (busy-hour call completion). Možete uvećati jednu izdvojenu mrežu da podržava veliki centar organizacije, ili je umanjiti do najmanjeg izdvojenoga prijenosnog ureda, povoljno i pouzdano. Ovaj software podržava jedinstveni pozivni plan za do 7 znamenki.

Dostupnost

Vaša mreža treba biti dostupna 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, bez kompromisa, u cilju povećanja poslovnog prihoda. Kako bi pomogao dostići taj cilj, Avaya Communication Manager donosi desetljeća pouzdanosti i visokih performansi u software-skom dizajnu, u svijet IP telefonije. Proaktivno daljinsko praćenje i održavanje kombinirano sa ugrađenom samo-dijagnostikom i samo-obnavljajućim mogućnostima pružaju kompanijama najviši nivo poslovne trajnosti. U svemu od toga, Avaya Communication Manager pruža do 99,999% pouzdanosti.


AVAYA COMMUNICATION MANAGER kao jedinstveno konvergirano komunikacijsko rješenje (prijenos glasa i podataka istim putem) ima niz prednosti u odnosu prema klasičnim PBX telefonskim centralama tj. nekonvergiranim rješenjima.

Prednosti i dobrobiti korisnici mogu pratiti prema slijedećem:

1. Smanjeni troškovi početnog ulaganja

AVAYA COMMUNICATION MANAGER rješenje u sebi objedinjuje sve potrebne uređaje za kompletno komunikacijsko rješenje (glas i podaci). U klasičnom slučaju se posebno trebaju nabaviti uređaji za prijenos glasa, a posebno za prijenos podataka. To najčešće znači da se mora poslovati sa nekoliko dobavljača što iziskuje puno više vremena za nabavu, a često ima problema i sa međusobnom kompatibilnošću te u konačnici utječe na pouzdanost takvog sustava. Jasno je da će i ukupna cijena nabavke svih uređaja i software za takvo rješenje biti veća od AVAYA COMMUNICATION MANAGER konvergiranog rješenja jer ulažemo u dva odvojena komunikacijska sustava. Važno je reći da AVAYA COMMUNICATION MANAGER osigurava zadržavanje analognih telefona bilo kojeg proizvođača, dok se za dosadašnje korisnike AVAYA opreme osigurava zadržavanje i postojećih digitalnih telefona.

2. Smanjeni troškovi instalacije i administriranja

AVAYA COMMUNICATION MANAGER je dizajniran tako da zahtjeva minimum školske spreme i školovanja za instalaciju i administriranje. Dovoljno je osposobiti jednu osobu koja će uspješno instalirati i administrirati cijeli komunikacijski sustav i to u cijelosti sa jednog mjesta za više lokacija koje su međusobno udaljene. U klasičnom nekonvergiranom sustavu, svaka će firma, koja isporučuje dio opreme, posebno instalirati i administrirati svoj dio iz cjeline komunikacijskog sustava što izaziva povećane troškove i rizik međusobne nekompatibilnosti.

3. Smanjeni troškovi obuke i održavanja

Obuka osoblja za rad sa AVAYA COMMUNICATION MANAGER sustavom će osigurati znanje za cjelokupni komunikacijski sustav, dok će se u nekonvergiranom sustavu obučavati osobe posebno za sustav prijenosa glasa, a posebno za prijenos podataka. Osim toga, AVAYA COMMUNICATION MANAGER smanjuje potrebu za stručnim osobljem jer će se sa manjim brojem ljudi moći organizirati uspješna potpora cjelokupnom sustavu (glas i podaci). Ukoliko je pak održavanje organizirano preko dobavljača, (NOVOINTEL) onda je samo jedna firma na vezi za bilo koji problem u komunikacijskom sustavu sa AVAYA COMMUNICATION MANAGER-om, dok je u nekonvergiranom sustavu nekoliko dobavljača na direktnoj vezi za rješavanje specifičnog problema.

4. Zaštita investicije

S obzirom na brze promjene tehnologije i pojavu novih proizvoda i rješenja, AVAYA COMMUNICATION MANAGER svojim dizajnom za potpuno korištenje nadolazeće IP telefonije čini početnu investiciju dugoročno profitabilnom jer će se pogodnosti IP telefonije – odnosno VoIP rješenja jednostavno koristiti bez nabave novih uređaja.

5. Smanjeni troškovi eksploatacije

Korištenjem istog prijenosnog puta za glas i podatke te smanjenjem potrebnog Bandwidth-a za prijenos glasa (sa modulima za kompresiju glasa), bitno se smanjuju troškovi svakodnevnog komuniciranja.

6. Povećanje baze kupaca

Olakšanom komunikacijom sa svojim strankama koju osigurava AVAYA COMMUNICATION MANAGER preko bilo kojeg medija (Govor, Faks, E-pošta, Web) i osiguranom vezom bez obzira gdje se nalazili, povećat će se i osnažiti baza kupaca.

7. Smanjenje troškova promjena u organizaciji firme

Ukoliko je potrebno preseliti neki lokalni broj jer je došlo do organizacijske promjene u firmi ili je potrebno dodati novi broj ili pak promijeniti broj ekstenzije na postojećem telefonu, neće biti potrebno angažiranje ljudi na fizičkom premještanju i prespajanju uređaja jer se takve promjene rješavaju kroz dinamičko IP adresiranje.

8. Novi načini poslovanja

AVAYA COMMUNICATION MANAGER osigurava potpunu komunikacijsku potporu za rad manjih grupa ili pojedinačnih djelatnika na izdvojenim lokacijama ili kod kuće. Aplikacije koje osiguravaju unificirano slanje poruka omogućuju bržu i jednostavniju izmjenu informacija (slanje podataka) unutar tvrtke i prema partnerima.

S Avaya Communication Manager-om korisnik ima postavljen temelj za uvođenje slijedećih funkcionalnosti:

- Upravljanje odnosima s kupcima (CRM)
- Multimedijski kontaktni i pozivni centar
- Unificirana komunikacija (Unified messaging)
- Multimedijska interakcija i uzajamno sudjelovanje
- Računalna telefonija - CTI
-Audio konferencijski server
- Interaktivni govorni meniji

Funkcije vezane uz pozivni centar:

Computer Telephony Integration (CTI) – računalno-telefonska integracija
mogućnost povezivanja CC-a s vanjskim CRM aplikacijama (xAPI za povezivanje sa npr. Microsoftovim aplikacijama)
Automatic Call Distribution (ACD) – automatska distribucija poziva
Statistike: Avaya Call Management System (CMS) nudi mogućnost generiranja predefiniranih izvještaja u html-u.
mogućnost izrade dodatnih izvještaja, a prema vlastitim potrebama (custom reports)
mogućnost jednostavnog prebacivanja izvještaja u druge aplikacije na računalu (export)
Usmjeravanje poziva u virtualnom pozivnom centru (virtual routing)
usmjeravanjem prema broju pozivatelja
usmjeravanje putem IVR objava i DTMF izbornika
usmjeravanje na grupu ili ekstenziju agenta
usmjeravanje prema statusu agenta (npr. longest available, ...)
usmjeravanje ovisno o dobu dana, danu u tjednu
Skupljanje informacija od korisnika DTMF tonovima (Call prompting)
Skripte za definiranje tretmana poziva (Call vectoring)
Napredno usmjeravanje (Advanced vector routing)
Po prosječnoj brzini odgovora (Average Speed of Answer (ASA) routing)
Po kvaliteti usluge (Best service routing (BSR))
Po očekivanom vremenu čekanja (Expected Wait Time (EWT) routing)
Usmjeravanje poziva ovisno o radnim/neradnim danima (Holiday vectoring)
Kodovi za razloge pozivanja (Call Work Codes (CWC))
Cirkularna grupa telefona (Circular station hunt group)
Identifikacija pozvanog broja (Dialed Number Identification Service (DNIS))
Direktno pozivanje agenta (Direct agent calling)
Usmjeravanje poziva zasnovano na vještinama agenata (skill based routing)
Najmanje zauzet agent (Least Occupied Agent (LOA))
Smještanje poziva u više redova čekanja (Multiple split queuing)
Davanje prioriteta pozivima (Priority queuing)
Razlozi (Reason codes)
Automatsko preusmjeravanje ako se agent ne javi (Redirection on no answer)
Statistika za agenta
Ostalo:
Proslijeđivanje informacije o pozivatelju (Caller Information Forwarding (CINFO))
Više izvora glazbe/zvuka
Udaljena odjava agenata
Praćenje rada (Service observing)
User-to-user information (UUI) preko javne mreže
Integracija sa IVR sustavima (pozdravne poruke i DTMF izbornici) (Voice Response Integration (VRI))


Funkcije vezane uz zajednički rad (collaboration):

Konferencije
Prekid konferencije kada se prekine veza (on hang up)
Konferencija – tri sudionika
Konferencija – šest sudionika
Grupno slušanje
Meet-me konferencije
Dozivanje i interkom (Paging and intercom)


Podržani telefonski uređaji:

Digitalni telefoni (proprietary)
Bežični telefoni
Bežični IP telefoni
IP telefoni
Analogni telefoni
Posredničke konzole
Softverske posredničke konzole
Softverski IP telefoni
Softverski IP telefoni i hardverski telefoni u paraleli
Softverski IP telefoni za `pocket PC`

Mobilnost (Mobility), Lokalizacija, Integracija sa sustavima za poruke

Administracija bez hardvera (Administration Without Hardware (AWOH))
Automatsko prebacivanje telefona (Automatic Customer Telephone Rearrangement (ACTR))
Bežična rješenja
Integracija sa GSM telefonima
Telefoni izvan lokacije (Off premises stations)
Osobni pristup telefonu (Personal Station Access (PSA))
Inicijalizacija telefona (Terminal Translation Initialization (TTI))

Funkcije za hotelijerstvo (Hospitality funkcionalnosti):

· Alfanumeričko biranje
· Status sobe
· Automatsko buđenje
· Prijava/odjava
· Ne smetaj (Do not disturb)

Funkcionalnosti vezane uz umrežavanje i spajanje:

Privatne mreže i spajanje

Spajanje sa izdvojenim stupnjevima i pristupnicima
Asynchronous Transfer Mode (ATM)
Circuit switched
Internet Protocol (IP)
H.248 media gateway control
Link Recovery
Odvajanje nositelja i signalizacije
Spajanje dolaznih linija
Asynchronous Transfer Mode (ATM)
Circuit Emulation Service (ATM-CES)
Circuit switched
DS1 servisi
E1 / ISDN PRI
Internet Protocol (IP)
H.323 trunk
IP loss groups
IP dolazne linije
Session Initiation Protocol (SIP)
SIP Instant Messaging and Presence (IMPress)
SIP dolazne linije

Dolazne linije i signalizacija

Pomoćne dolazne linije (Auxiliary trunks)
Digitalno multipleksirano sučelje (Digital multiplexed interface)
Bit-oriented signalizacija
Message-oriented signalizacija
Direct Inward Dialing (DID)
Direct Inward/Outward Dialing (DIOD)
E&M signalizacija — kontinuirana i pulsna
Foreign Exchange (FX)
ISDN dolazne linije
Automatic Termination Endpoint Identifier (TEI)
Biranje usluga po pozivima
ETSI funkcionalnost
ISDN-BRI
Multiple subscriber number (MSN)
Poprečne veze (Tie trunks)
Automatsko odspajanje za odlazne pozive
Caller ID (ICLID) na analognim linijama
Caller ID (ICLID) na digitalnim linijama
DS1 servisi
E1 / ISDN PRI
Fleksibilno računanje troškova

Inteligentno umrežavanje

Internet Protocol (IP)
Promjena `gatekeepera` i registracijskih adresa
Classless Interdomain Routing (CIDR)
Više mrežnih regija (network regions)
Quality of Service (QoS)
802.1 p/Q
Camp-on/Busy-out
Upravljanje širinom pojasa (Call Admission Control (CAC) bandwidth management)
Kodeci
Differentiated services (DiffServ)
Dynamic jitter bufferi
IP overload control
QoS for call control
QoS for VoIP
QoS to endpoints
Resource Reservation Protocol (RSVP)
Shuffling i hairpinning
NAT sa shuffling
QSIG
Osnovni
Ispunjenje poziva (Call completion)
Proslijeđivanje poziva (Call forwarding (diversion))
Prebacivanje poziva (Call transfer)
ID pozvane stranke (Called name ID)
Ostavljanje poruke (Leave Word Calling (LWC))
Identifikacija broja i imena (Name and number identification)
Promjena puta sa zadržavanjem (Path replacement with path retention)
Jedinstveni plan biranja - Uniform Dial Plan (UDP)
Više lokacijski plan biranja

Usmjeravanje odlaznih poziva

-Automatska promjena rute (Automatic Alternate Routing (AAR))
- Automatski izbor rute (Automatic Route Selection (ARS))
- Podrška za više lokacija

Sigurnost i privatnost

- Za administratora
- Za krajnjeg korisnika
- baza podataka sadrži agentske i supervizorske Accounte


Upravljanje sustavom (System management)

Administracija bez hardvera (Administration Without Hardware (AWOH))
mogućnost upravljanja pozivima i agentskim statusima s aplikacije na agentskom računalu – IP Softphone
Mijenjanje nivoa restrikcija
Objave
Kodovi autorizacije (Authorization codes)
Call Detail Recording (CDR)
Restrikcije poziva
Calling party/billing number (CPN/BN)
Klasa restrikcije (Class of Restriction (COR))
Klasa usluga (Class of Service (COS))
Korisničko aktiviranje telefona (Customer telephone activation (CTA))
Alarmi
Informacije i izvještaji
IP asinhrone veze
Praćenje malicioznih poziva
Glazba na čekanju
Obavjesti o kršenju sigurnosnih pravila
Odjeljivanje korisnika (Tenant partitioning )
Softver za upravljanje (Integrated Management): administracija pozivnog centra (od strane internog administratora):
„user-friendly“ sučelje za administraciju agentskih i supervizorskih accounta
dodavanje/brisanje agenata
svrstavanje agenata u pojedine grupe
„user-friendly“ sučelje za brzu promjenu profila funkcioniranja pozivnog centra u posebnim slučajevima
wizard za konfiguriranje načina upravljanja pozivima i IVR-a
Funkcionalnosti zasnovane na Directory sustavima
Obavjesti o promjenama
Upravljanje zasnovano na Directory sustavu (Directory Enabled Management)
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
„Disaster recovery“ u slučaju otkazivanja pojedinih komponenti sustava i gubljenja postavki sustava, iz backup „Translation“ filea sa Flash kartice ili FTP-a.
VoIP registar (MGCP, SIP, ...) za upravljanje telefonima

Rad na daljinu i sa izdvojenih lokacija

Telefonija

Skraćeno biranje
Aktivno biranje
Alfanumeričko biranje
Automatski povratni poziv
Premoštavanje linija (Bridged call appearance)
Pokrivanje poziva
Preusmjeravanje poziva
Parkiranje poziva
Podizanje poziva
Identifikacija pozivatelja (Caller ID (ICLID))
Cirkularna grupa telefona (Circular station hunt group)
Konferencija
Konzultacije
Odspajanje neodgovorenih poziva
Različit zvuk zvona (Distinctive ringing)
Stavljanje poziva na čekanje
Interkom — automatsko odgovaranje
Interno automatsko odgovaranje
Posljednji birani broj
Mjerenje trajanja poziva na telefonu
Noćni mod rada
Osobna zvona
Prioriteti poziva
Višestruko grupiranje ekstenzija i agenata (jedan agent može pripadati u više grupa):
prema grupama proizvoda (npr. internet pristup, telefonija,...)
prema kategorijama korisnika usluga (rezidencijalni, poslovni,...)
prema posebnim vještinama
prema jeziku
Prikaz informacija na zaslonu telefona
Korisnička administracija telefona
Usmjeravanje poziva ovisno o dobu dana
Prebacivanje poziva
napredne govorne interakcije i objave (IVR):
- višestruke pozdravne poruke, a u ovisnosti o broju pozivatelja, dobu dana, danu u tjednu, itd.
- navigacija pomoću DTMF izbornika (mogućnost programiranja željenog workflow-a)
- obavijesti o stanju u redu čekanja
- obavijesti o procjeni potrebnog vremena čekanja
- agentski/supervizorski terminali (telefoni):
- HW terminali (telefoni) komuniciraju s CC-om isključivo preko TCP/IP protokola (VoIP)
- HW terminali imaju mogućnost direktnog upravljanja pozivima, a u slučaju da agent ne koristi CTI aplikaciju na računalu
- mogućnost da agenti rade na soft-client aplikacijama instaliranim na agentovom računalu (bez HW terminala)Funkcionalnosti agentskog sučelja (telefon i aplikacija na računalu):


o mogućnost upravljanja pozivima iz aplikacije na računalu, kao i direktno s agentskog telefona (answer, release, transfer,...)
o mogućnost upravljanja agentskim statusima iz aplikacije na računalu, kao i direktno s agentskog telefona (ready, not ready, wrap-up, ...)
o mogućnost jednostavnog prebacivanja kontrole poziva s aplikacije na agentski telefon i obrnuto (u slučaju problema s računalom)
o mogućnost uvida u trenutni status i broj poziva na čekanju
o integrirano sučelje za razmjenu tekstualnih poruka s drugim agentima i supervizorima (chat)
o mogućnost aktiviranja funkcije snimanja razgovora
funkcionalnosti supervizorskog sučelja (telefon i aplikacija na računalu):
o uvid u trenutni status agenta, te mogućnost promjene istog (ready, bussy, not ready,...)
o uvid u detaljne statistike agenata i grupa u realnom vremenu
o uvid u detaljne statistike i izvještaje za minulo razdoblje (historical reporting)
o integrirano sučelje za razmjenu tekstualnih poruka s drugim agentima, te mogućnost da se ista poruka odjednom šalje na cijelu grupu
o mogućnost aktiviranja funkcije snimanja razgovora kojeg vodi pojedini agent
o mogućnost slušanja razgovora kojeg vodi pojedini agent (silent monitoring)
o mogućnost „ulaska“ supervizora u razgovor na način da to ne čuje pozivatelj (whisper page), kako i na način da sve tri strane čine konferencijski pozivi niz drugih funkcija (preko 700)

Dodatne funkcionalnosti pozivnog centra

Sustav upravlja zaprimljenim E-mail porukama (distribucija prema agentima, queueing,...) – kao standardna opcija
Sustav upravlja zaprimljenim web chat porukama (distribucija prema agentima, queueing,...) – podržano kao standardna opcija
Sustav upravlja izlaznim telefonskom kampanjama preko pripadajućih pozivnih listi – podržano kao standardna opcija


Investicija u AVAYA COMMUNICATION MANAGER sustav osigurava korisnicima sve dobrobiti komunikacijske tehnologije sada i u buduće. Danas, napredna klasična telefonija i prijenos podataka, a sutra kompletna, moćna i bitno jeftinija IP telefonija.

     
Partneri

 

Novointel   |   Kontakt   |   Podrška i servis   |   Mreže   |   Kontakt centri   |   IP Telefonija  |   Mobilnost

Pratite nas na Facebooku     Twitteru    

Copyright Novointel d.o.o.  2011   |   All rights reserved