Mreže

LAN / WAN / VLAN

Novointel u svojoj ponudi za korisnike projektira, izvodi i servisira sve vrste i veličine LAN - VLAN i WAN mreža.

PC računalne se mreže svrstavaju prema zemljopisnom području koje pokrivaju:

-PAN (Personal Area Network) - mreže s uskim područjem spajanja i malom udaljenosti između uređaja (bluetooth, IRDA..)
-LAN (Local Area Network) - lokalna mreža koja je na primjer u jednoj zgradi ili prostoriji
-MAN (Metropolitan Area Network) - zemljopisnom području, no kako je logički model vezan uz funkcionalnost , a obzirom da i ne postoje bitne razlike to će se neki daljnji opisi odnositi na WAN mrežu.
-WAN (Wide Area network) - široko područna mreža, mreža velikog geografskog područja pokrivanja - kao npr. Internet svjetska mreža .

PC računalne se mreže također mogu svrstati prema sustavima koje spajaju ili prema tome što sačinjava mrežni sustav:

-SAN (Storage Area Network) - mreža za spajanje računala na spremišta podataka
-VLAN (Virtual LAN) - se sastoji od skupine krajnjih uređaja koji često međusobno komuniciraju.
-WLAN (Wireless LAN) - bežična lokalna mreža (Wi-Fi)
-Lokalna mreža (Local Area Network – LAN) - je komunikacijska mreža koja međusobno povezuje raznovrsne krajnje uređaje(Data Terminal Equipment – DTE) unutar ograničenog područja i omogućuje razmjenu informacija između tih uređaja. Za krajnje uređaje kao što su osobna računala, prijenosna računala(laptop) i radne stanice

 

 

Osnovna obilježja LAN-lokalnih mreža su sljedeća:

-LAN je najčešće instaliran unutar jedne zgrade ili unutar skupine zgrada na ograničenom području – to je osnovni razlog zašto se u nazivu takve mreže koristi pridjev lokalna;
-broj krajnjih uređaja spojenih u lokalnu mrežu je ograničen, pri čemu se ograničenje kreće u rasponu od nekoliko desetaka do nekoliko stotina krajnjih uređaja u jednoj lokalnoj mreži;
-LAN je obično u vlasništvu jedne organizacije, koja je ujedno i vlasnik mrežnih uređaja međusobno povezanih tim LAN-om
-u lokalnim mrežama se u pravilu koriste velike prijenosne brzine (kreću se u rasponu od 10 Mbit/s do 1 Gbit/s) te uglavnom Ethernet standardi
-Fizičkog medija preko kojeg putuju informacije u računarskoj mreži (trenutno uglavnom UTP kabel itd.)
-Protokola, odnosno skupa pravila za kontrolu pristupa na mediju
-Ethernet paketa u kojima se prenose podaci koji su ustvari skupine bitova
-organiziranih u polja

Ethernet LAN mreže se obično koristi fizičkom infrastrukturom izvedenom na principima strukturnog kabliranja. Danas su u uporabi bakreni kabeli s četiri upletene parice (neoklopljeni i oklopljeni žičanim opletom ili folijom) i optički kabeli. Kratice za bakrene kablove su:

- UTP (od unshielded twisted pair - neoklopljena parica)
- STP (od shielded twisted pair - oklopljena parica)
- FTP (od foiled twisted pair - parica zaštićena od smetnji folijom)
- S/FTP (od shielded/foiled twisted pair - parica zaštićena od smetnji folijom i žičnim opletom)

Uobičajeni naziv za konektor ovakovog tipa bakrenih kablova je RJ-45.

VLAN Sustavi

Postavljanje glasovnih paketa na odvojene LAN-ove (podmreže) od podatkovnih paketa je općeprihvaćeno rješenje tako da se smanji prijenos i promet podataka te rasporedi na optimalan način; prilikom korištenju VLAN koncepta. IP VPN inteligentni komunikacijski server kakav je Avaya Server 87xx ( 8730 ) od cca 725 korisničkih funkcija i podržava minimalno 12.000 VLAN ID, kao i 12.000 IP trunkova te, SIP SES - SOA tj. servise otvorene aplikativne arhitekture.

IP VPN u svojoj implementaciji ima za cilj niz integriranih usluga prilagođenih vrlo zahtjevnim potrebama velikih tvrtki i/ili državne uprave (Ministarstva.. gradske uprave,...)s većim brojem mobilnih telefona uz integraciju telekomunikacijske mreže namjenjene za prijenos govora i IT/IP infrastrukture koja omogućuje:

-besplatne razgovore unutar tvrtke
-fiksno-mobilni VPN
-jedinstvena numeracija za interno brzo biranje 2-4 znamenke
-povoljnije pozive prema brojevima izvan tvrtke
-potpunu kontrolu troškova
-brže i jednostavnije telefoniranje

Preuzmite opis rješenja u LAN / WAN / VLAN