Wifi WLAN

WiFi WLAN HotSpot

HotSpot u principu do sada je bio pojam za javnu bežičnu mrežu u vlasništvu telekom operatora za pružanje usluga, koja omogućuje brzu i jednostavnu vezu pomoću vašeg prijenosnog uređaja s Internetom (laptop ili PDA) sa svih lokacija pojedinih mreža u vlasništvu telekom operatora ili roaming partnera tj. HotSpot lokacija.
HotSpot je u tehničkom smislu pojam koji se bazira na WLAN tehnologijama, a kako se sve više koristi i pojam WiFi što zapravo znači da je to naziv za prijelaz na višefunkcionalnu bežičnu lokalnu računalnu mrežu za prijenos podataka (WLAN) i planiranog prijenosa govora, odnosno bežične telefonije tj. VoWLAN (Voice over WLAN) koja je zasnovana na 802.11n

Postoje dvije bitno različite topologije bežičnih lokalnih mreža:

-infrastrukturalni WLAN
-neovisni (ad hoc) WLAN.

Bežične komunikacije čini posebno složenim za realizaciju (složenost je puno veća nego kod žičnih ili optičkih komunikacija) su zbog problema smetnji i izobličenja:

-gubitak snage EM zračenja uslijed prostiranja (path loss),
-višestazno prostiranje (multipath propagation),
-iščezavanje signala uslijed zasjenjenja (shadow fading),
-kašnjenje signala uslijed prostiranja prijenosnim medijem.